1887-2015

Ajallinen luettelo

Kirjailijakohtainen luettelo

Tämä lista on tarkoitettu tietolähteeksi niille, joita alan kotimainen tuotanto kiinnostaa. Lista perustui alkujaan Jussi Vainikaisen, Pekka Möllärin ja Jyrki Ijäksen kokoamaan suomenkielisen sf-, fantasia- ja kauhukirjallisuuden bibliografiaan ja ja sisältää kaikki näiden lajityyppien piiriin laskettavissa olevat kotimaiset romaanit ja kokoelmat.

Käytön helpottamiseksi teokset on jaoteltu kahteen erilliseen, ajalliseen ja kirjailijakohtaiseen luetteloon. Kirjailijakohtaisessa luettelossa kunkin kirjailijan tuotanto löytyy kronologisessä järjestyksessä, ajallisessa järjestettynä takautuvasti. Näin uusimmat eli ne kirjat, jotka suurimmalla todennäköisyydellä saattaa löytää kirjastoista ja kirjakaupoista ovat listan alussa, loppupään tapausten ollessa jo sitten melkoisia bibliofiilisiä harvinaisuuksia.

Julkaisutiedot ja hakasuluissa olevat luokitukset perustuvat niin ikään alun perin Vainikaisen, Möllärin ja Ijäksen luetteloon. Niissä tapauksissa, joissa alkukieli on ollut suomen sijasta ruotsi, on käytetty sitä vuotta, jona kirja ilmestyi ensimmäisen kerran suomeksi. Mikäli kirjoittaja on käyttänyt salanimeä, löytyy tieto tästä kirjailijakohtaisen listan yhteydestä, samoin mahdolliset tiedot synnyin- ja kuolinvuosista. Jos löydät listasta virheitä, voi niistä ilmoittaa suoraan minulle.

Luokitusten lyhenteet ovat seuraavat:

[SF] = science fiction, tieteiskirja
[F] = fantasia
[K] = kauhu
[nSF] = nuorten science fiction
[nF] = nuorten fantasia
[nK] = nuorten kauhu
[kok] = novellikokoelma tai antologia
[paleof.] = paleofiktio
[RP] = roolipeli
[VEH] = vaihtoehtohistoria
[rajatap] = rajatapaus
[maag. real.] = maaginen realismi


Paluu bibliografian pääsivulle