1981-2015

Ajallinen luettelo

Kirjoittajakohtainen luettelo

Tämä lista täydentää kotisivuni kotimaisen scifi- ja fantasiabibliografian ja sisältää kaikki noiden lajityyppien piiriin laskettavissa olevat kotimaiset novellit. Kuten kirjalista, myös tämä luettelo perustui alunperin Jussi Vainikaisen ylläpitämiin scifi- ja fantasiabibliografioihin, joiden käytöstä kiitokseni listan ylläpitäjälle. Vainikaisen lisäksi haluan lausua kiitokset Toni Jerrmanille ja Pekka Sirkiälle, joista oli korvaamaton apu selvittäessäni lehtien ilmestymisvuosia.

Scifi- ja fantasiaromaanit sekä kokoelmat sisältävän listan tavoin myös tämä on jaettu käytön helpottamiseksi kahteen osaan, ajalliseen ja kirjoittajakohtaiseen luetteloon. Kirjoittajakohtaisesta luettelosta kunkin kirjoittajan novellit löytyvät kronologisessa järjestyksessä, ajallisessa järjestettynä takautuvasti ilmestymisvuosien mukaan. Mikäli kirjoittaja on käyttänyt salanimeä, löytyy tieto tästä kirjailijakohtaisen listan yhteydessä, samoin mahdolliset tiedot synnyin- ja kuolinvuosista.

Näkyvin ero Vainikaisen bibliografioiden ja tämän luettelon välillä on, että tämä yhdistää sekä lehti- että kokoelmanovellit yhdeksi listaksi. Luettelo toisin sanoen sisältää lehtinovellien lisäksi myös ne tekstit, jotka on julkaistu ensimmäistä kertaa kokoelman tai antologian sivuilla. Jos novelli on julkaistu ensin lehdessä ja vasta tämän jälkeen kokoelmassa, on ilmestymisvuotena käytetty ensiksimainittua. Niissä tapauksessa, jossa novelli on ehtinyt ilmestyä lehdessä ja kokoelmassa saman vuoden aikana, ilmoitetaan molemmat.

Sille, miksi ajallisena alkupisteenä on käytetty tässä listassa listassa vuotta 1981 on niinikään looginen selityksensä. Tämä on nimittäin vuosi, jolloin ensimmäiset nykymuotoiset scifi- ja fantasialehdet aloittivat ilmestymisensä. Tietoja tätäkin aikaisemmin kirjoitetuista, scifi- tai fantasiaelementtejä sisältävistä kotimaisista novelleista on toki olemassa, mutta nämä tiedot ovat niin hajanaisia, että loogisuussystä olen rajannut ne käsittelyn ulkopuolelle.

Vuoden 2016 päivityksessä tein sen rajauksen, että yksityishenkilöiden kotisivuilla julkaistuja novelleja ei ole automaattisesti otettu listaan. Päästäkseen listalle novellin on siis oltava julkaistu lehdessä, kokoelmassa tai omakustanteena. Myös muissa kuin panetussa formaatissa julkaistut novellit on toistaiseksi rajattu tämän listan ulkopuolelle.

Jos löydätte listasta virheitä, voi niistä ilmoittaa suoraan minulle.

 

Paluu bibliografian pääsivulle