Kuvitteellinen maailma - yhteenveto
Pasi Karppanen ja Vesa LehtinenKuutiomaailman loivat vuosituhansia sitten mystiset Rakentajat, joiden tarkoituksena oli ilmeisesti muokata koko aurinkokunnasta jonkinlainen kosminen eläintarha tai koelaboratorio. Kaikesta päätellen projekti jäi kuitenkin kesken. Suurta kaasujättiläistä lukuunottamatta kaikki aurinkokunnan planeetan muokattiin erilaisiksi monitahokkaiksi, mutta ilmeisesti ainoastaan kuutio ehdittiin asuttaa kuudella happea hengittävällä lajilla ennen kuin Rakentajat hävisivät aurinkokunnasta yhtä mystisesti kuin olivat sinne saapuneetkin.

Kuutio jäi oman onnensa nojaan ja sillä asuvat lajit jatkoivat elämäänsä omille sivuilleen eristettyinä. Vuosituhannet kuluivat kuten vuosituhannet missä tahansa muualla kuluvat. Yhdyskuntia ja valtioita muodostui, hajosi, yhdistyi ja sortui. Tämä aikakausi koki loppunsa valtaisan rautameteorin iskeytyessä planeetan pintaan. Meteori sai aikaan mittaamatonta tuhoa ja kehityksen alkamisen useimmilla sivuilla kokonaan alusta. Siirtyminen sivulta toiselle tuli mahdolliseksi ja lajit törmäsivät ensimmäisen kerran toisiinsa. Useimmissa tapauksissa tämä johti sotiin eri lajien välillä, mutta myös rauhanomaisen rinnakkaiselon muotoja nähtiin.

Tällä hetkellä kuutiolla eletään jotakuinkin vuotta 2489 JRM (jälkeen rautameteorin). (Kts. Kuution ajanlasku.) Tuhosta on vähitellen selvitty, mutta tekninen kehitys varsinkin ihmisten asuttamalla sivulla on edelleen lapsenkengissään. Ihmiskunta elää agraarivaihetta ja kehittelee ensimmäisiä alkeellisia tuliaseitaan. Planeetan populaation sekoittuminen on ollut käynnissä metorin iskusta lähtien eivätkä uusien valtakuntien rajat enää seuraile vähimmässäkään määrin kuution särmiä, vaikka useimmilla sivuilla alkuperäinen laji onkin edelleen hallitsevana elämänmuotona. Suurimmat lajienväliset sodat ovat jo takanapäin, mutta tilanne planeetalla on edelleen varsin rauhaton.

Uusi pelaaja kuviossa ovat 120 paikallista vuotta sitten aurinkokuntaan saapuneet  Jaokkaat. Nämä saapuivat alivaloaluksella ja nopeassa tahdissa perustivat joukon yhteisöjä kuution eri osiin sekä kaasujättiläisen yhdelle kiertolaiselle. Suhteet näihin teknisesti selvästi ylivertaisiin muukalaisiin vaihtelevat sekä lajeittain että alueittain.

Tätäkin uudempi tulokas on Izkar-lajia edustava tutkimusretkikunta, jonka alus asettui kuutiota kiertävälle radalla muutama kuution vuosi sitten ja on tästä lähtien tutkinut planeettaa sensoreillaan.

   Kuutioplaneetan historia
        Esihistoria
        Meteori
        Nykyhetki
        Tulevaisuus
Kuution sivut ja lajit
        Lintukansa
        Sedragit
        Vetehiset
        Brakkiaanit
        Tuhoutunut laji
        Ihmiset
               Zarif
               Paimentolaiset
        Jaokkaat
        Izkar
Planeetan olosuhteet
        Numerotiedot
        Geologia
        Ilmasto
        Puolipallomeri
        Kulmakaupungit
Muu planeettajärjestelmä
Kuution ajanlasku
Kartta

 Kysymyksiä:

 • Millaisia olivat kuution historian yksityiskohdat?
 • Millaisia ovat rotujen väliset suhteet?
 • Millaisia ovat niiden yhteiskunnat ja historia?
 • Millaisia uskonnollisia järjestelmiä planeetalta löytyy?
 • Millainen on planeetan eläimistö?
 • Millainen on planeetan maastonmuodostus? Missä sijaitsevat planeetan meret, joet ja vuoristot? (Vesialueet ovat keskittyneet sivujen keskialueille, mutta niiden tarkempi muoto on toistaiseksi arvoitus.)Kuvitteellisen maailman ideoimiseen ovat osallistuneet:

 • Tuomas Colliander
 • Petri Hiltunen
 • Pasi Karppanen
 • Marko Kivelä
 • Vesa Lehtinen
 • Anne Leinonen
 • Veijo Varjus
 • Pasi VälkkynenPaluu Kuvitteellisen maailman pääsivulle